น้ำตกตาดพรานบา

น้ำตกตาดพรานบา ทางเข้าอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอน้ำหนาวครับ กิโลเมตรที่ 20 ทางหลวงสายบ้านห้วย สนามทราย อำเภอหล่มเก่าเป็นทาง ลูกรังรถยนต์สามารถเข้าถึงได้ จะมีน้ำตกขนาดใหญ่ตกลงมาจากหนัาผาสูง ประมาณ 20 เมตร น้ำจะตกจากหน้าผาพุ่งเป็นลำสู่เบื้องล่าง โดย ลำน้ำจะตกลงสู่เบื้องล่างเป็นสองชั้น น้ำตกแห่งนี้มีน้ำตกตลอดทั้งปี อันเกิดจากลำน้ำเชิญ สาเหตุที่มีชื่อว่าตาดพรานบาก็เนื่องจากพรานบาเป็น ผู้เข้าไปพบน้ำตกแห่งนี้เป็นคนแรกครับ