ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่ในบริเวณ ที่ทำการอำเภอวิเชียรบุรีครับ ศาลสมเด็จพระนเรศวรนี้ เป็นที่เคารพสักการะ ของชาวอำเภอวิเชียรบุรี และชาวเมืองใกล้เคียง เป็นอันมาก ทางอำเภอ จะมีการจัดงาน เฉลิมฉลอง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันกองทัพไทย เป็นเวลา ๓ วัน คือในวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ของทุกปี เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ระดับจังหวัดทีเดียวครับ