อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ บนยอดสูงสุดของเขาค้อ เป็นรูปทรงสูงสามเหลี่ยม สูง 25 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนผนังภายในบันทึกประวัติอนุสรณ์ผู้เสียสละครับ และรายชื่อวีรชนผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ การเดิน ทางใช้เส้นทางเดียวกับพิพิธภัณฑ์อาวุธ โดยอยู่เลยไป 1 กิโลเมตร