ลานหินปุ่ม

ลานหินปุ่ม อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน ฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นหน้าผามีลักษณะเป็นลานหินตะปุ่มตะป่ำ คาดว่าเกิดจากการสึกกร่อน ตามธรรมชาติ บริเวณนี้เคยใช้เป็นที่พักฟื้นของคนไข้ในโรงพยาบาล ผาชูธง อยู่ห่างจากลานหินปุ่มประมาณ 500 เมตร เป็นหน้าผาสูงชัน สามารถเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล เคยเป็นสถานที่ซึ่ง ผกค. จะขึ้นไปชูธงแดงเมื่อรบชนะครับ