ผาล้อม ผากอง

หนองปลาไหล อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ชำบอน ประมาณ 5 กิโลเมตรครับ หนองปลาไหล เป็นหนองน้ำที่อยู่ใจกลาง ของป่าสน มีน้ำอยู่ตลอดปี เป็นหนองน้ำที่มีปลาไหลอยู่ชุกชุม จึงได้ชื่อว่า หนองปลาไหล ในฤดูแล้งบริเวณ ทุ่งหญ้าหนองปลาไหลจะถูกไฟไหม้เกือบทุกปี พอฤดูฝนมาถึงรอบบริเวณ หนองน้ำ พรรณไม้ต่าง ๆ ก็จะเริ่ม ผลิดอกออกช่อ ทุ่งหญ้าก็แลดูเขียวชอุ่มมีชีวิตชีวาขึ้นหมุนเวียนเช่นนี้ อยู่ตลอดไปครับ