เวียงเจ้าเงาะหรือเมืองทุ่งยั้ง

เมืองทุ่งยั้งและเวียงเจ้าเงาะ ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๗ กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าสมัยสุโขทัย เมืองทุ่งยั้งมีขนาดกว้างใหญ่มาก ส่วนเวียงเจ้าเงาะตั้งซ้อนอยู่ในเมืองทุ่งยั้ง มีคูน้ำและกำแพงเมือง ๓ ชั้น สันนิษฐานว่าบริเวณเวียงเจ้าเงาะเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ครับ