แก่งหลวงและถ้ำเอราวัณ

แก่งหลวงและถ้ำเอราวัณ"แก่งหลวง" เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำยม ตำบลบ้านบิน เหตุที่ใช้ชื่อว่า แก่งหลวงก็เพราะที่แห่งนี้เป็นบริเวณที่แม่น้ำยมไหลมารวมตัวกันจนเป็นแอ่งขนาดใหญ่และลึกมาก มีน้ำตลอดปี กลางแม่น้ำจะมีโขดหิน เวลาน้ำไหลมาปะทะจะสาดกระเซ็นเป็นฟองฝอยสวยงามมากครับ