น้ำตกตาดหมอกหรือน้ำตกแม่คอย

น้ำตกตาดหมอก หรือน้ำตกแม่คอย อยู่ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๒๒ กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี ๓ ชั้น