น้ำตกตาดชาววา

น้ำตกตาดชาววาเป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผาสูง มีความสวยงามมากครับ อยู่ในเขตอำเภอร้องกวาง ทางคมนาคมเข้าไปยังค่อนข้างลำบากอยู่ครับ และต้องเดินเท้าไปชม อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 35 กิโลเมตรครับ