วัดพระธาตุศรีดอนคำหมู่บ้านทอผ้า

วัดพระธาตุศรีดอนคำหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันดีในชื่อ "วัดห้วยอ้อ" ตั้งอยู่เลยที่ว่าการอำเภอลองไปเล็กน้อย มีพระธาตุเก่าแก่ขนาดใหญ่สร้างขึ้นราว พ.ศ. 1078 เมื่อคราวพระนางจามเทวีเสด็จมาจากเมืองละโว้ไปเมืองหริภุญชัยนอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งรวบรวมตำนานพระพุทธรูป ตลอดจนคัมภีร์ต่าง ๆ ซึ่งเก็บไว้ในหอไตรของวัดด้วยครับ