พระธาตุพระลอ

พระธาตุพระลอ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกลาง พระธาตุพระลอ (พระธาตุหินล้ม) มีอายุเก่าแก่ประมาณ 400 ปี มีสถูปบรรจุพระอัฐิของพระลอ พระเพื่อน พระแพง และมีการสร้างอนุสาวรีย์ของพระลอ พระเพื่อนพระแพง เป็นอนุสรณ์สถานของนครแมนสรวง และเมืองสรวงที่จูงใจให้น้อมรำลึกถึงความรักอมตะของพระลอ พระเพื่อนและพระแพงครับ