ร้านอาหาร

แม่ยมในโรงแรมแม่ยมพาเลส โทร. 522906-9นครแพร่คอฟฟี่ช้อปในโรงแรมนครแพร่ โทร. 511390เมืองแพล (โรงแรมภราดร)177 ถนนยันตรกิจโกศล โทร. 511177ครัวยมหอม (โรงแรมแม่ยมพาเลส)181/66 ถนนยันตรกิจโกศล โทร. 522906-9, 521028รสทิพย์ 123/5-6 ถนนช่อแฮอำเภอเมือง (เยื้องโรงพยาบาลแพร่)บ้านฝ้ายถนนยันตรกิจโกศลอำเภอสูงเม่นบ้านสวนถนนราษฎร์ดำเนินรสละมุน 46/1ถนนราษฎร์อุทิศ โทร. 511840เพชรงาม ถนนแพร่-สูงเม่นอำเภอสูงเม่นนิวแพร่โภชนาถนนราษฎร์ดำเนิน โทร. 523304ฉัตรไชย 144/4ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียงโทร. 522413วู๊ดเด้นท์ ทาวน์ถนนยันตรกิจโกศลเมตตาถนนยันตรกิจโกศล (ตรงข้ามไปรษณีย์บ้านทุ่ง)ด่านเกวียนถนนยันตรกิจโกศล โทร. 511488วันดีโภชนาถนนยันตรกิจโกศลสวนไซทองใกล้สามแยกเข้าเด่นชัยริมน้ำปัทมาใกล้ทางแยกอำเภอเด่นชัย