ไร่แม่ฟ้าหลวงวนอุทยานน้ำตกขุนกร

วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ อยู่บนเทือกเขาดอยช้างตำบลแม่กรณ์ครับ ห่างจากตัวเมืองตามทางหลวงหมายเลข1211 ประมาณ 18 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าไป 12 กิโลเมตร หรือไปตามทางหลวงหมายเลข1 สายเชียงราย-พะเยา ประมาณ 15 กิโลเมตร จะมีป้ายแยกขวาไปอีก 17 กิโลเมตร ถึงที่ทำการวนอุทยานฯ แล้วเดินเท้าไปยังตัวน้ำตกอีกประมาณ30 นาที น้ำตกขุนกรณ์เป็นน้ำตกที่สูงและสวยที่สุดของจังหวัดเชียงรายครับ ชาวบ้านเรียกว่า น้ำตกตาดหมอก มีความสูงถึง 70 เมตรสองข้างทางที่เดินเข้าสู่ตัวน้ำตกเป็นป่าเขาธรรมชาติร่มรื่น สวยงามจริง ๆ ครับ