จุดชมวิว

จุดชมวิว บริเวณดอยตุงมีจุดชมวิวที่สวยงามหลายแห่งครับ ริมทางหลวงหมายเลขที่1149 มีจุดชมวิวที่กิโลเมตร 12 และกิโลเมตร14 นอกจากนี้ตามเส้นทาง วัดน้อยดอยตุง-บ้านผาหมี ซึ่งเป็นถนนซึ่งทอดยาวไปตามแนวเขาผ่านยอดดอยหลายลูก มีจุดชมวิวซึ่งมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล เช่น จุดชมวิวบนดอยช้างมูบ ดอยผาฮี้ และดอยผาหมี เป็นต้นครับ

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด