บ่อน้ำร้อนบ้านทรายขาว

บ่อน้ำร้อนบ้านทรายขาวอยู่ที่ตำบลทรายขาว ริมทางหลวงหมายเลข 1 สายเชียงราย-พะเยา ห่างจากเชียงราย 37 กิโลเมตรครับบริเวณได้รับการปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนริมทาง มีบ่อน้ำอน 2 บ่อ และศาลาพักผ่อนด้วยครับ