การเดินทาง

 ทางรถยนต์ สามารถเดินทางเป็นวงรอบ ได้โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 11 จากอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีผ่านตากฟ้า-วังทอง- พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-เด่นชัย-แพร่-ร้องกวาง แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 103 ไปอำเภองาว แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านพะเยาไปจังหวัดเชียงราย รวมระยะทางประมาณ 785 กิโลเมตรขากลับใช้เส้นทางสายใหม่จากเชียงราย ผ่านอำเภอแม่สรวย- เวียงป่าเป้า- แม่ขะจาน-ดอยสะเก็ด มาเชียงใหม่ทิวทัศน์สองข้างทาง เป็นป่าเขาสวยงาม เมื่อเดินทางมาถึงเชียงใหม ่ แล้วจะมี ทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำพูนมาลำปาง บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ได้ทางรถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายเหนือ (ตลาดหมอชิต) มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศไป จังหวัด เชียงรายทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร. 2720299 สำหรับเอกชนติดต่อ บริษัท ถาวรฟาร์มโทร. 2725286 บริษัท สยามเฟิร์สทัวร์ โทร. 2725390 บริษัทสมบัติทัวร์ โทร. 2823938 บริษัท พิษณุโลก-ยานยนต์ โทร. 2725304 จากจังหวัดเชียงใหม่มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศ ไป กลับ จังหวัดเชียงรายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-17.30 น. รถออกจากสถานี ขนส่งเชียงใหม่อาเขต โทร. (053) 242664 สถานี-ขนส่งจังหวัดเชียงราย โทร. (053) 711224ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ โดยสารรถไฟไปลงที่จังหวัดลำปาง หรือเชียงใหม่ แล้วเดินทางต่อไปโดยทางรถยนต์ ไปจังหวัดเชียงราย สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วย บริการเดินทางสถานีรถไฟ กรุงเทพฯ โทร.2237010, 2237020ทางเครื่องบิน บริษัท การบินไทย มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปเชียงรายทุกวัน นอกจากนี้ยังมีเที่ยวบินไป-กลับระหว่างเชียงใหม่และเชียงรายทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 2800070, 2800080 (กรุงเทพฯ) โทร.(053) 211044-7 (เชียงใหม่) และโทร. (053) 711179, 715734, 715207 (เชียงราย)การเดินทางระหว่างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดใกล้เคียง จากเชียงราย มีรถโดยสารปรับอากาศไปยังเชียงใหม่ และรถโดยสารธรรมดาไปยังจังหวัดพะเยาแพร่ น่าน ลำปาง และพิษณุโลก สถานีขนส่งเชียงราย โทร. (053) 711224