อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์มีพื้นที่ครอบคลุม อยู่ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอขุนยวม มีที่ท่องเที่ยวสำคัญ คือ "น้ำตกแม่สุริน" ตั้งอยู่ที่บ้านแม่สุริน ห่างจากขุมยวม ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก มีลักษณะ เป็นน้ำตกชั้นเดียว ไหลจากหน้าผา สู่หุบเขาเบื้องล่าง สูงประมาณ ๑๐๐ เมตร ที่พักในเขตอุทยานฯ ติดต่อกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. ๕๗๙-๐๕๒๙, ๕๗๙๔๘๔๒ หรือที่ทำการอุทยานแห่งชาติ น้ำตกสุริน ตู้ ปณ. ๑๖ อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐ ครับ