น้ำตกดาวดึงส์

น้ำตกดาวดึงส์เป็นน้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ อยู่ในเขตบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลแม่ลาน้อย ห่างจากอำเภอไปประมาณ 6 กิโลเมตรครับ