น้ำตกแม่ริด

น้ำตกแม่ริดเป็นน้ำตกที่มีขนาดกลางที่ยังคงสภาพธรรมชาติไว้ครบถ้วน มีความสวยงามพอควร และมีน้ำไหลตลอดทั้งปีครับ อยู่ในเขตหมู่ที่ 1 ตำบลกองก๋อย ระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์และเดินเท้าประมาณ 3 กิโลเมตรครับ