บ้านม้งแม่สาใหม่

หมู่บ้านม้งแม่สาใหม่ ตั้งอยู่ประมาณกิโลเมตรที่ 12 ทางขึ้นเป็นทางลูกรังสูงชันมาก รถต้องอยู่ในสภาพดีและไม่ใช่หน้าฝนจึง จะไปถึงได้ครับ

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด