น้ำตกห้วยแก้ว

น้ำตกห้วยแก้ว ห่างจากเชียงใหม่ ๖ กิโลเมตร ตามเส้นทางเชียงใหม่-ดอยสุเทพ เป็นน้ำตกเล็กๆ มีน้ำไหลตลอดปีครับ