โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า-รักษาพันธุ์ไม้

โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า-รักษาพันธุ์ไม้ ตั้งอยู่ติดกับที่ทำการอุทยานฯ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประกอบด้วยกรงเพาะเลี้ยงและอนุบาลสัตว์ป่ามากมายครับ