ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ

ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ
ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ อยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๑๐-๘ ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๘๔ เขตตำบลแม่เหาะ เป็นที่ตั้ง ของศูนย์ พัฒนา และสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณนี้ มีภูมิประเทศ ที่งดงาม มีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อยู่เป็นส่วนมาก ในเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม ของทุกปี ดอกบัวตอง หรือทานตะวันป่า จะบานสะพรั่ง ไปทั่วหุบเขา สวยงามมากทีเดียวครับ
บัวตูมบัวตอง จากขุนยวมถึงแม่สะเรียง โดย...ลุงจิ๊บ และนุ บางบ่อ พิศ กะ แอ๋ม กับทุ่งดอกบัวตอง : หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง เที่ยวทุ่งดอกบัวตอง โดย...พิศ กะ แอ๋ม เที่ยวทุ่งดอกบัวตอง โดย บอยสบาย