ทุ่งบัวตองดอยแม่เหาะ

ทุ่งบัวตองดอยแม่เหาะอยู่ห่างจากอำเภอแม่สะเรียงประมาณ 16 กิโลเมตรครับ อยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ตรงหลักกิโลเมตรที่ 84 ริมทางในช่วงนี้มีภูมิประเทศที่งดงามของภูเขาแลทุ่งดอกบัวตองที่ตระการตาและเบ่งบานสะพรั่งในเดือนตุลคม-เดือนธันวาคมครับ เที่ยวทุ่งดอกบัวตอง โดย...พิศ กะ แอ๋ม ภาพและเรื่องท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวตองเมื่อปี 2543