แม่สามแลบ

แม่สามแลบ เป็นหมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสาละวิน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าแม่น้ำคง อยู่ในเขตตำบลสบเมย ห่างจากอำเภอสบเมย ประมาณ ๖๒ กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข ๑๑๙๔ เป็นแหล่งที่ นักท่องเที่ยว นิยมไปล่องเรือ ตามลำน้ำสาละวิน ช่วงที่นิยมล่อง คือช่วงแม่สามแลบถึงสบเมย เป็นจุดที่แม่น้ำเมย ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน และช่วงแม่สามแลบ ถึงอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากครับ