พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ห่างจากดอยสุเทพ ๔ กิโลเมตร เปิดให้ประชาชนเข้าชมเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ในระหว่าง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมิได้ประทับอยู่ ในบริเวณตำหนักงดงามด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ ทั้งพันธุ์ ไทยและต่างประเทศครับ