รับชมที่นี่! รวมหนังผีสุดสยอง

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จัดเป็นป่าต้นน้ำลำธารชั้นหนึ่งครับ ประกอบด้วยสภาพป่าธรรมชาติ และ สัตว์ป่า อันอุดมสมบูรณ์ครอบคลุม เนื้อที่ป่าแม่งัด ป่าแม่แตง และป่าเชียงดาว ในท้องที่อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง และอำเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ รวมเนื้อที่ 625,000 ไร่ ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ทอดตัวเป็นแนวเหนือใต้ เป็นแหล่ง กำเนิดน้ำลำธารไหลลงสู่แม่น้ำปิง จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ น้ำตกม่อนหินไหล ตั้งอยู่บริเวณป่าแม่งัด ตำบลปั๋ง อำเภอพร้าว เดินทางเข้าทางเดียวกับที่ทำการอุทยานฯ เป็นน้ำตก 9 ชั้น เป็นตาดหิน ลาดเขาตรง มีน้ำไหล ตลอดปี แต่ละชั้นมีลักษณะเด่นที่แปลกตา สวยงามมากครับ จากชั้นที่ 9 ของน้ำตก สามารถชมทิวทัศน์ของอำเภอพร้าวได้อย่างชัดเจน อ่างเก็บน้ำโครงการชลประทานเขื่อนแม่งัด เป็นอ่างเก็บน้ำที่ครอบคลุมอาณาเขตที่น้ำท่วมในบริเวณป่าแม่แตงและป่าแม่งัด สภาพป่าธรรมชาติรอบๆอ่างเก็บน้ำมีสภาพสมบูรณ มีทิวทัศน์อันสวยงามเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่น่าสนใจ น้ำพุเย็น น้ำตกเย็น และถ้ำบวกดอง ตั้งอยู่บริเวณแยก กม.ที่42 ของถนนสายเชียงใหม่-พร้าว ต.หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นน้ำแร่พุพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินแล้วไหลเป็นลำธาร และน้ำตกขนาดเล็กมีพื้นลำธารแข็ง ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ได้จัดสถานที่กางเตนท์ไว้บริการ โดยนักท่องเที่ยวจะต้องนำเต็นท์ไปเอง นอกจากนี้ยังมีเรือนแพจำนวน 2 หลัง ซึ่งสามารถจุนักท่องเที่ยวได้ถึง 20 คน (โดยติดต่อกับทางอุทยานแห่งชาติฯโดยตรง) การเดินทาง สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่-พร้าว ผ่านป่าแม่แตง ป่าแม่งัด เป็นถนนลาดยางสภาพดี ตรง กม.79 บ้านประดู่ ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มีทางแยกเข้าอ่างเก็บน้ำชลประทานแม่แตง เข้าสู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติและน้ำตกม่อนหินไหลได้ หรือ จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 (สายเชียงใหม่-ฝาง) ถึงหลัก กม.41 จะเห็นป้ายเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าไปอีก 12 กม.จะถึงที่ทำการอุทยานฯ สถานที่ติดต่อ อุทยานแห่งชาตีลานนา ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 โทร.0-5326-1678