หน่วยพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 6

หน่วยพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 6 (แม่โถ)อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 160 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลบ่อสาลี อำเภอฮอด ตามเส้นทางสายฮอด-แม่สะเรียง ถึง กิโลเมตรที่ 55 แล้วแยกเข้าเส้นทางไปแม่โถอีก 16 กิโลเมตร มีถานที่น่าเที่ยวหลายแห่งเช่น บ่อน้ำแร่ (ตรงทางแยกเข้าอำเภอแม่แจ่ม) สวนสนบ่อแก้ว (กิโลเมตรที่ 36) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) และกะเหรี่ยง ทัศนียภาพโดยรอบและแปลงทดลองการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวครับ