ทะเลสาบดอยเต่า

ทะเลสาบดอยเต่า
ทะเลสาบดอยเต่า ดอยเต่าเป็นอำเภอของเชียงใหม่-ฮอด-ดอยเต่า ระยะทางประมาณ ๑๓๓ กิโลเมตร ที่ดอยเต่ามีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนภูมิพล สำหรับใช้ในการเกษตรกรรมด้านการประมงน้ำจืด และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจด้วยครับ