อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง กำลังได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ครับ ครอบคลุมพื้นที่ บางส่วนของจังหวัดพะเยา เชียงรายและลำปาง รวมเนื้อที่ 1,170 ตารางกิโลเมตร ที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ อยู่บริเวณน้ำตกวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางครับ