หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า

หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้าอยู่ที่บ้านปางปูเลาะ ห่างจากอำเภอ 12 กิโลเมตรครับ รถยนต์สามารถเข้าไปถึงได้

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด