น้ำตกผาแดง

น้ำตกผาแดงอยู่ตำบลป่าแฝก ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จากตัวอำเภอมีความสวยงามไม่แพ้น้ำตกจำปาทองในเขตอำเภอเมืองพะเยาครับ