วัดพระธาตุจอมทอง

วัดพระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง ริมกว๊านพะเยา มีทางรถยนต์ ขึ้นไปถึงยอดดอย แยกจากถนนพหลโยธิน ประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร มีเจดีย์ "พระธาตุจอมทอง" เป็นปูชนียสถานโบราณ คู่เมืองพะเยาครับ