อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ

อนุสาวรีย์ผู้เสียสละพ.ต.ท. 2324 อยู่ห่างจากอำเภอเชียงคำตามทางหลวง 1021 ไปประมาณ 2 กิโลเมตรครับ เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างเพื่อสดุดีวีรกรรมของพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ได้พลีชีพในการสู้รบ เพื่อรักษาอธิปไตย ในพื้นที่ชายแดนเขตจังหวัดพะเยาและเชียงรายครับ