วัดพระธาตุเชียงคำ

วัดพระธาตุเชียงคำเป็นวัดที่สร้างอยู่บนภูเขา สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอเชียงคำได้เป็นอย่างดี ระยะทางประมาณ8 กิโลเมตร จากตัวอำเภอครับ