สถานีประมงน้ำจืดพะเยา

สถานีประมงน้ำจืดพระเยา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ริมถนนพหลโยธิน ตรงกิโลเมตรที่ ๗๓๔-๗๓๕ เป็นสถานีเพาะพันธุ์ปลาบึก ได้สำเร็จ เป็นแห่งแรกของโลก ปลาบึก เป็นปลาน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีเฉพาะในแม่น้ำโขงเท่านั้น ภายในบริเวณสถานี มีอาคารแสดงพันธุ์ปลา และบ่อเพาะเลี้ยงปลา ชนิดต่างๆ เปิดให้ชมในเวลาราชการเท่านั้นครับ