วัดสวนตาล

วัดสวนตาล ตั้งอยู่ตำบลในเวียง อำเภอเมือง พระเจดีย์รูปทรงสัณฐานงดงาม มีลวดลายเป็นชั้นๆ ชั้นล่างมีซุ้มประตูทั้ง ๔ ทิศ ภายใน มีพระพุทธรูปทองสำริด องค์ใหญ่คือ "พระเจ้าทองทิพย์" ในเทศกาลสงกรานต์ มีการฉลอง ทั้งกลางวันและกลางคืน และจุดบั้งไฟอย่างมโหฬารครับ