อนุสาวรย์วีรกรรมทุ่งช้าง

อนุสาวรีย์วีรกรรม พตท. ทุ่งช้าง เป็นอนุสาวรีย์ พลเรือน ตำรวจ ทหารผู้พลีชีพ เพื่อปกป้อง ผืนแผ่นดินไทย ในเขตจังหวัดน่าน จากภัยคอมมิวนิสต์ ใช้เวลาก่อสร้าง ๓ ปี ตั้งอยู่ในเขตอำเภอทุ่งช้าง ริมทางหลวง สายน่าน-ทุ่งช้าง บริเวณใกล้เคียง จัดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีสระน้ำและดอกไม้ นานาพันธุ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีเปิด เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ ครับ