งานจิตรกรรมฝาผนัง

จิตรกรรมฝาผนัง วัดหนองบัว วัดหนองบัว ตั้งอยู่ในหมู่บ้านหนองบัว เป็นวัดที่สร้าง ด้วยฝีมือช่างไทยลื้อ ซึ่งได้โยกย้ายถิ่นฐาน มาจากแคว้นสิบสองปันนา แต่ในอดีตกาล ผนังภายใน มีรูปเขียนศิลปะ ใกล้เคียงกับจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ แต่ตัวโบสถ์และภาพ ทรุดโทรมไปมากแล้วครับ