เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม

เสาดิน (ฮ่อมจ๊อม) อยู่ที่ตำบลเชียงขอม อำเภอนาน้อยมาทางใต้ ประมาณ 61 กิโลเมตรครับ ตามเส้นทางน่าน-เวียงสา-นาน้อย จากอำเภอนาน้อย มีทางแยกไปตามเส้นทางหมายเลข 1083 ประ-มาณ 10 กิโลเมตร ฮ่อมจ๊อมมีลักษณะเป็นเนินดิน ซึ่งถูกกัดเซาะจนสึกกร่อน มีลักษณะแปลกตาคล้ายกับ "แพะเมืองผี"ที่จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างหนึ่งที่ ทำให้ปรากฏแท่งดินผสมหินลูกรังรูปร่างคล้ายเจดีย์ และปราสาทหรือจินตนาการอื่น ๆ อยู่ทั่วไปเป็นบริเวณกว้างครับ