วนอุทยานถ้ำผาไท

วนอุทยานถ้ำผาไทย อยู่ระหว่างอำเภอเมืองลำปางกับอำเภองาว ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๖๕ กิโลเมตร แยกตรงกิโลเมตรที่ ๖๖๕ ห่างจากถนนใหญ่ ๕๐๐ เมตร รถยนต์เข้าถึงเชิงถ้ำ ภายในบริเวณถ้ำมีหินงอกหินย้อยสลับซับซ้อน และมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยมากมาย มีความสวยงามแตกต่างกันไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เคยเสด็จประพาสเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังปรากฏรอยจารึกพระปรมาภิไธย่อ ภปร. ที่หินย้อยภายในถ้ำนั้นครับ