น้ำตกแจ้ซ้อน

น้ำตกแจ้ซ้อนอยู่ถัดจากบ่อน้ำร้อนขึ้นไป 1 กิโลเมตรครับ เป็นธารน้ำตกที่มีแอ่งน้ำรองรับอยู่ตลอดสาย มีทั้งสิ้น 6 ชั้นมีต้นกำเนิดจากขุนห้วยแม่มอนไหล ผ่านหุบเขาสูงชัน นอกจากนี้ยังมีน้ำตกอีก 2 แห่งคือน้ำตกแม่มอนและน้ำตกแม่ขุนครับ

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด