วัดพระธาตุจอมปิง

วัดพระธาตุจอมปิงตั้งอยู่ที่บ้านจอมปิง การเดินทางนั้นใช้เส้นทางเดียวกันกับวัดพระธาตุลำปางหลวง แต่แยกซ้ายตรงที่ว่าการอำเภอไปอีก 14กิโลเมตรครับ วัดพระธาตุจอมปิงมีความมหัศจรรย์ของการเกิดเงาสะท้อนเป็นภาพสีธรรมชาติขององค์พระธาตุ ผ่านรูเล็กบนหน้าตาางมาปรากฏบนพื้นภายในพระอุโบสถตลอดเวลาที่มีแสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน และทางวัดยังจัดที่แสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่ขุดพบในบริเวณนี้อีกด้วยครับ