วัดอักโขชัยคีรี

วัดอักโขชัยคิรี ตั้งอยู่บนเนินเขาริมถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม กิโลเมตรที่ ๕๐-๕๑ บริเวณวัดมีโบสถ์และเจดีย์ทรงล้านนาอยู่ใกล้เคียงกัน เมื่อเข้าไปในโบสถ์และปิดประตูหน้าต่างจะมองเห็นเงาพระเจดีย์เป็นสีทอง ปรากฏอยู่ที่เดิมทั้งวันไม่เคลื่อนย้ายครับ