อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลำปาง พะเยา และเชียงราย มีสถานที่น่าสนใจในเขตจังหวัดลำปาง ได้แก่ น้ำตกวังแก้ว เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของจังหวัดลำปาง อยู่ที่อำเภอวังเหนือห่างจากตัวเมือง ๑๓๐ กิโลเมตร ไปตามเส้นทางลำปาง-แจ้ห่ม และห่างจากตัวอำเภอ ๒๖ กิโลเมตร ลักษณะน้ำตกเป็นชั้นๆ มีถึง ๑๑๐ ชั้น เมื่อขึ้นไปถึงชั้นบนสุดของน้ำตกจะพบหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า