ร้านอาหาร

แกงร้อน ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลบ่อแฮ้ว โทร. 218639โกเกียวไก่ย่าง 260/74 ถนนท่าคร่าวน้อย โทร. 218026เกาะลอย อยู่ในสวนสาธารณะ หนองกระทิง โทร. 221316คำหวาน 146/11 ถนนพหลโยธิน โทร. 222399คุ้มหลวง,สวีตตี้คอฟฟี่ชอฟ ชั้นล่างของโรงแรมเอเซีย โทร. 218074,218822จริยา 190/6 ถนนรอบเวียง ตำบลสวนดอก โทร. 218750บ้านฝ้าย 206/2 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย โทร. 224602บ้านริมน้ำ 328 ถนนทิพย์ช้าง โทร. 221861แม่วังคอฟฟี่ชอฟ, จูเลียนา, วาเลนติโน, เยอบีร่า ชั้นล่างของ โรงแรมทิพย์ช้าง โทร. 226501-6แม่แห 1017 ถนนอุปราช โทร. 221904ร้านอาหาร 641 ถนนไปรษณีย์ ตำบลหัวเวียง โทร. 223641เรือนแพ 270 ถนนพหลโยธิน (ถนนซุปเปอร์สายลำปาง - เชียงราย) ตำบลหัวเวียง โทร. 226979ลำปางสุกี้โคคา 54/7-8 ถนนท่าคร่าวน้อย โทร. 218624เวียงพนาและเวียงทิพย์ ในโรงแรมลำปางเวียงทอง โทร. 225801-2เวียงลคอร 138/38 ถนนพหลโยธิน (ถนนซุปเปอร์สายลำปาง - เชียงราย) โทร. 224470-1สายลำปาง -เชียงรายศรีวัง 368/8 ถนนฉัตรชัย โทร. 224766ห้องอาหารเขลางค์นคร ในโรงแรมขลางค์นคร โทร. 226137โอชาวัฒนา 136/34-35 ถนนพหลโยธิน โทร. 221153,218093อำเภอแม่เมาะโครงการก่อสร้างฯ แม่เมาะระยะที่ 2 ร้านอาหารบริเวณการ ไฟฟ้าลิกไนท์ แม่เมาะโภชนาคาร ร้านอาหารใน บริเวณการ ไฟฟ้าลิกไนท์แม่เมาะ