น้ำตกก้อหลวง

น้ำตกก้อหลวง อยู่ห่างจากที่ทำการตามทางลูกรังประมาณ 20 กิโลเมตรครับ และเดินเท้าอีก 500 เมตร เป็นน้ำตกหินปูนทีเกิดจากลำน้ำในห้วยแม่ก้อ ไหลผ่านหินดินดานเทาดำและหินทรายของหน้าผาที่มีความ สูงต่างระดับลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นหินปูน จึงทำให้บริเวณน้ำตกมีหินอกหินย้อยมากมาย และยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ มีปลาอาศัยอยู่มากมายด้วยครับ ทุ่งกิ๊ก-ทุ่งนางู อยู่ห่าง จากที่ทำการประมาณ 15 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกของอุทยานฯ เป็น ที่ราบเนินเขาปกคลุม ด้วยทุ่งหญ้าสลับป่าเต็งรัง มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่ สวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำพวกเก้ง กวาง กระต่าย และไก่ ป่าชนิดต่าง ๆ ถ้ำยางวี เป็นถ้ำหินปูนขาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงาม และมีค้างคาวอาศัยอยู่ การเดินทางเข้าไปชมต้องใช้ไฟฉายหรือคน ถือไฟนำทาง เข้าไปไม่ไกล จากบริเวณถ้ำยางวีจะมีป่าที่มีลักษณะเป็นป่าสนเขา เรียกว่า "ป่าพระบาทยางวี" มีธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามมากครับ การเดินทางไปได้เฉพาะการเดินเท้าเท่านั้น