น้ำตกแม่กลองน้ำตกตาดเหมย

น้ำตกแม่กลองน้ำตกตาดเหมยน้ำตกแม่กลองอยู่ทางทิศใต้ของสถานีขุนตาล ห่างไปประมาณ 10 กิโลเมตรครับ โดยลงรถไฟที่สถานีแม่ตาลน้อย แล้วเดินเท้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปีครับ ส่วนน้ำตกตาดเหมย อยู่แยกจากเส้นทางด้านซ้ายมือ ระหว่างทางจากย. 2 ไป ย.3 โดยต้องเดินลงไปในหุบเขาแม่ยอนหวาย ประมาณ 300 เมตรครับ