ทุ่งกิ๊ก-ทุ่งนางู

ทุ่งกิ๊ก-ทุ่งนางูอยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 15 กิโลเมตรครับ มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่มาก อยู่ทางทิศตะวันออกของอุทยานฯ ครับ