น้ำตกเทพประทาน

น้ำตกเทพประทาน เป็นน้ำตกขนาดกลางลักษณะค่อนข้างแบน มีหินขนาดใหญ่เป็นลานกว้างลดหลั่นกันลงไปเป็นชั้นเตี้ย ๆ และมีตอนที่สูงชันอยู่แห่งหนึ่งมีน้ำมากระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม อยู่ห่างจากอำเภอเทพสถิตประมาณ 34 กิโลเมตร